Ludzie - KulturaGadomski Stanisław- artysta plastyk
Urodzony w 1929 r. w Sosnowcu- artysta plastyk, fotografik. Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1954 r. uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki. Następnie 2 lata studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po studiach podjął pracę jako grafik i fotoreporter. W latach 1970-1990 zajmował stanowisko kierownika działu fotograficznego śląskiego tygodnika "Panorama". Stanisław Gadomski jest autorem wystaw indywidualnych: 1965 r. w BWA w Katowicach, w 1961 r. w KMPiK w Warszawie- wystawa fotograficzna "Spotkanie z Papieżem", 1988 r. w Bytomiu "Rysunki i szkice", 2000 r. Muzeum Archidiecezjalne, 2001 r. Muzeum w Będzinie, 2001 r. Galeria "Extravagance"- wystawa rysunku, grafiki i fotografii. Uczestniczył w wystawach zbiorowych, m.in.; otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Stanisław Gadomski od wielu lat związany jest ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Jest członkiem Kręgu Seniora ZHP w Sosnowcu.Zmarł w dniu 7.07.2013 r.