Ludzie - KulturaFigiel Grażyna- artysta plastyk
Urodzona w 1939 r. w Warszawie- artysta plastyk. Absolwentka Wydział Malarstwa Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymała w 1965 r. Po ukończeniu studiów pracowała w Hucie im. E. Cedlera w Sosnowcu jako plastyk zakładowy. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1966 r. członek "Grupy Zagłębie". Uprawia malarstwo i rysunek. Organizuje i uczestniczy w plenerach malarskich. Swoje prace prezentuje na licznych wystwach regionalnych, okręgowych i ogólnopolskich. Prace Grażyny Figiel znajdują się w galeriach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.