Ludzie - KulturaDyląg Lucjan- artysta plastyk
Lucjan Dyląg jest artystą plastykiem. Studiował na Uniwersytecie Śląskim- Wydział Filologiczny i Kulturoznawstwo. Otrzymał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka. W latach 1972-1990 był plastykiem zakładowym KWK "Saturn" w Czeladzi. Następnie pracował jako projektant i grafik komputerowy w Agencji Wydawnictw i Reklamy "Silesia" w Katowicach. Od 1996 r. do 2001 r. w Agencji Wydawniczo- Reklamowej "Alatus" w Katowicach. Od 2001 r. w Gazecie "Extra" był redaktorem graficznym. Był autorem wystaw indywidualnych: wystawa malarstwa w Czeladzi, wystawa rysunku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, wystawa rysunku w Galerii "Remedium" w Sosnowcu oraz wystawa malarstwa w Katedrze pw Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, wystawa rysunku i malarstwa w Cieszynie. Swoje prace prezentuje w wielu wystawach zbiorowych. Między innymi otrzymał Grand Prix Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej w Monaco w 1981 r. Lucjan Dyląg był autorem portretu Prof. Włodzimierza Wójcika wręczonego mu podczas Jubileuszu 30 lecie pracy na UŚ i 71 rocznicy urodzin. Uroczystość ta odbyła się na UŚ w katowicach w dniu 12.06.2003 r.