Ludzie - KulturaChmiel Eugeniusz- artysta plastyk

Eugeniusz Chmiel urodził się w 1932 r w Sosnowcu, z zawodu był artystą plastykiem, z powołania i temperamentu działaczem politycznym i społecznym całym sercem oddanym sprawom krzewieenia kultury plastycznej w szerokich kręgacg społeczeństwa. Działał i znany był na terenie całego województwa, ale przede wszystkim w Sosnowcu. Tu właśnie przed 55 laty urdził się w rodzinie robotniczej. Mimo niełatwych warunków w jakich wzrastał, dzięki uporowi i pasji, która charakteryzowała wszystkie jego poczynania zdołał ukończyć najpierw Liceum Plastyczne, a następnie studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy aktywnie działał w Związku Młodzieży Polskiej. Wkrótce wstąpił do PZPR, w szeregach której działał do ostatnich dni swojego życia.

Po studiach w roku 1958 rozpoczął pracę w Państowym Liceum Plastycznym w Częstochowie. Następnie pracował w Liceum Pedagogicznym w Sosnowcu i w Liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa i St. Staszica.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej miał zawsze bardzo wysokie osiągnięcia. Uczniowie jego uzyskiwali nagrody i wyróżnienia na różnego rodzaju wystawach i konkursach prac dziecięcych i młodzieżowych. Wielu jego uczniów ukończyło wyższe uczelnie artystyczne. Prze kilka lat pracował na Uniwersytecie Śląskim, prowadząc zajęcia fakultatywne z plastyki na kierunkach nauczycielskich. W ostatnim okresie swego życia był pracownikiem naukowo- dydaktycznym Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Katowicach.

Eugeniusz Chmiel był zaangażowany w działalność społeczną. Był organizatorem dziesiątków wystaw i konkursów sztuki dziecięcej i młodzieżowej w województwach :katowickim i bielskim. Organizator i współofiarodawca szesnastu galerii sztuki w Szkołach Tysiąclecia, współtwórca artystycznej grupy "Zagłębie". Pełnił przez kilka kadencji funkcję prezesa sosnowieckiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez kilka lat był członkiem komisji artystycznej Zarządu Głównego tego Związku. Był inicjatorem i organizatorem wielu wystaw plastycznych, które odbywały się w zakładach pracy, zorganizował też, przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej, osiedlowe galerie sztuki, w których prezentowane były ciekawe wystawy plastyczne.

Uczestniczył w wielu plenerach atystycznych polskich i zagranicznych. Był też organiztorem kilkunastu plenerów artystycznych na terenie Zagłębia i Śląska, w których uczestniczyli artyści plastycy z kraju i zagranicy.

Był organizatorem, założycielem i przewodniczącym Stowarzyszenia Twórców i Działaczy Kultury w Sosnowcu( z kabaretem "Pod Palmą" ) .

Eugeniusz Chmiel uprawiał  malarstwo olejne, również grafikę, rzeźbę, akryl, akwarelę, a także inne techniki plastyczne. Najwięcej prac poświęcał swemu rodzinnemu regionowi. W artystycznej formie przedstawiał specyficzne, jakże odmienne od innych, piękno pejżażu przemysłowego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Wiele jego prac stanowi artystyczny dokument już dziś nie istniejącego krajobrazu tego regionu- zlikwidowane hałdy, stare budownictwo mieszkalne, czy przemysłowe. Bardzo ciekawe, wielokrotnie nagradzane na konkursach, są również grafiki Eugeniusza Chmiela. W bardzo licznych akwarelach ujmuje głównie wizje plastyczne z licznych podróży po Polsce i innych krajach.

Za swoją twórczość artystyczną Eugeniusz Chmiel otrzymał wiele nagród i wyróżnień:

  • I miejsce- "Złota Szpada" za malarstwo w plenerze Dąbrowy Górniczej w roku 1968
  • Wyróżnienie za malarstwo w plenerze Sosnowca w roku 1970
  • Nagroda wojewody katowickiego w X Ogólnopolskim Plenerze Przemysłowym w roku 1978

Jego autorstwa było kilkanaście wystaw indywidualnyc oraz udział w 133 wsyatwach zbiorowych, między innymi w Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Austrii i Jugosławii. Prace Eugeniusza Chmiela znajdują się w zbiorach Ministerstwa Kultury w Warszawie, muzeów w Chorzowie, Bytomiu, Będzinie, Szczecinie, Majdanku,w zbiorach bibliotecznych PAN w Gdańsku, BWA Katowice, galeriach szkół sosnowieckich, zakładowych, bibliotecznych oraz w posiadaniu osób prywatnych w Polsce, Czechosłowacji , Bułagarii, Jugosławii i na Węgrzech.

Eugeniusz Chmiel uprawiał głównie malarstwo olejne, równiez grafikę, rzeźbę, akryl, akwarelę, a także inne techniki plastyczne.

Eugeniusz Chmiel był delegatem Sosnowca na pierwszym Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie w 1966 roku. W 2002 roku -jubileuszowym 100-lecia Sosnowca, Urząd Miejski  w Sosnowcu ogłosił plebiscyt na "Sosnowiczanina 100-lecia" organizowany przez "Dziennik Zachodni" i "Kurier Miejski". Eugeniusz Chmiel zajął 6 miejsce.

Odznaczony m.innymi: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb odbył się 11.I.1987 na cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu. W imieniu władz politycznych żegnał go sekreatrz KW PZPR Jan Zieliński, w imieniu artystów prezes ZPAMiG Stanisław Mazuś.