Ludzie - KulturaWilkoń Aleksander- pracownik naukowy, poeta
Urodzony w 1935 r. w Bogucicach- Wieliczce- pracownik naukowy, poeta. Mieszkaniec Sosnowca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1958-1976 pracownik naukowy UJ. Od 1969 r. do 1972 r. jest pracownikiem naukowym uniwersytetu w Nancy (Francja). Z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach związany od 1976 r. Profesor zwyczajny w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej. W latach 1979-1993 jest wykładowcą na Uniwersytecie Sorbona- Paris. Następnie prowadzi zajęcia na uniwersytecie w Neapolu. Jego debiut twórczości poetyckiej nastąpił w 1981 r. wierszami i tekstami krytycznymi na łamach: "Twórczości", "Życiu literackim", "Współczesności". Opublikował zbiór poetycki, ponadto studia z zakresu języka artystycznego: "Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego" (1970), "O języku i stylu Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza" (1976), "Język artystyczny" (1976), "Trypologia odmian językowych współczesnej polszczyzny" (1987), "Z dziejów języka literatury polskiej" (2001), "Saggi di filologia slava" (2002) i inne.