Ludzie - KulturaBobrowska Jadwiga Romana- muzyk, pedagog

Urodzona w dniu 23.05.1948 roku w Sosnowcu, muzyk, pedagog, naukowiec. Profesor Jadwiga Romana Bobrowska swój artystyczny życiorys rozpoczęła od amatorskiego zespołu tanecznego w Domu Kultury "Górnik" oraz Społecznego Ogniska Muzycznego w Sosnowcu. Potem była sosnowiecka szkoła muzyczna, liceum i Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach. Już w czasie studiów obiektem jej zaintersowań był folklor. Praca magisterska dotyczyła melodii i pieśni Zagłębia Dąbrowskiego. Praca doktorska związana była z folklorem żywieckim. W 1976 r w następstwie poważnej choroby utraciła wzrok. Po okresie przystosowania się do nowych warunków życia, ponownie podejmuje pracę w Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach,. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk przyznaje jej stopień naukowy doktora habilitowanego. Profesor Jadwiga Bobrowska była członkiem Związku Kompozytorów Polskich i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jest autorką kilku książek oraz wielu publikacji naukowych.Uzyskała nagrody ze swojej macierzystej uczelni oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2002 roku- jubileuszowym, otrzymała nagrodę miasta Sosnowca za upowszechnianie kultury.

Zmarła w dniu 14.11.2006 roku i w dniu 17.11.2006 została pochowana na cmentarzu katolickim przy ul.Smutnej w Sosnowcu.