Ludzie - KulturaSzwaja Zbigniew- poeta, publicysta, harcerz
Urodzony w 1925 r. w Sosnowcu. Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania poeta, kronikarz, publicysta. Zaliczany do grona sosnowieckich harcerzy- poetów. W latach 40-tych był drużynowym 90 ZDH w Sosnowcu, będąc równocześnie perfekcyjnym kronikarzem. Zbigniew Szwaja jest autorem tomiku poezji "Ja, Rzymu Czciciel". Tomik jest wyborem 50- ciu wierszy jego obszernej twórczości. Większość z nich skierowana jest z atencją do naszych twórców narodowych jak; m. Rej, J. Kochanowski, A. Mickiewicz, J. Słowacki, T. Boy Żeleński, S. Wyspiański, M. Konopnicka, J. Iwaszkiewicz. L. Staff, K.C. Norwid, K. Makuszyński i inni. Jest również wiersz skierowany do innego harcerza, mistrza słowa Leona Ziółka. Dzisiaj emetrytowany pracownik administracji państwowej. Zbigniew Szwaja mieszka w Warszawie i nadal pisze wiersze.