Ludzie - KulturaSzablicki Janusz- pisarz
Urodzony w 1937 r. w Sosnowcu- pisarz. W 1963 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Autor wielu opowiadań fantastyczno- naukowych. Niektóre z nich były tłumaczone m.innymi na języki: czeski, rosyjski i węgierski. Między innymi napisał: "Konflikt", Trzecie stadium ewolucji", "Dla każdego inny raj", "Stało się jutro" i inne.