Ludzie - KulturaPonitycki Józef- prozaik, autor utworów
Urodzony w dniu 20.04.1919 r. w Sosnowcu- prozaik, autor utworów scenicznych oraz słuchowisk radiowych. Prawdziwe nazwisko Wiesław Poniatowski. W latach 1945-1947 pracował w nowopowstałym Wydziale Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu. W tym okresie zadaniem wydziału było uruchomienie najważniejszych placówek kultury w mieście. Józef Ponitycki współorganizował Teatr Miejski i był jego pierwszym kierownikiem literackim. Uczestniczył w organizowaniu szkoły muzycznej, teatru dziecięcego oraz Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w rejonie Zagłębia. W następnych latach zajmował się wyłącznie pracą literacką. Pisał dla Polskiego Radia baśnie, opowiadania i wodewile. Był współautorem cyklicznych audycji: "Przy sobocie po robocie", "U Karliczka brzmi muzyczka". W latach 50-tych pisał bardzo popularne na Śląsku audycje "Radiowa Czeladka". Sprawował również funkcję kierownika artystycznego sceny Teatru Satyry w Katowicach, dla którego pisał monologi, skecze i widowiska satyryczne. W latach 1972-1980 kierował działalnością w zakresie kultury katowickiego "Wieczoru". Jego publicystykę czytano w pismach: "Dziennik Bałtycki", "Gazeta Krakowska", "Kocynder", "Kulisy", "Trybuna Robotnicza", "Panorama", "Teatr". Józef Ponitycki od 1959 r. był członkiem Związku Literatów Polskich. Otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń państwowych. Zmarł 17.04.1980 r. w Katowicach.