Ludzie - KulturaOwczarek Jacek- dr inżynier architekt
Urodzony w 1950 r. w Sosnowcu. W swoim bogatym dorobku zawodowym pełnił wiele funkcji:
  • Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków (Katowice)
  • Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS Stowarzyszenia Historyków Sztuki
  • Wykłady z konserwacji zabytkówe na: Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego oraz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny konserwacji zabytków. A wśród publikacji m.innymi:

  • "O społecznych zagrożeniach dóbr kultury"
  • "O złotych rączkach, amatorach i szkodnikach"
  • "Renowacje i zabytki"
  • "Krajobraz regionu śląskiego"
  • "Gospoda w Niemcach"
  • "W cieniu kominów".