Ludzie - KulturaNowacki Dariusz- krytyk literacki, historyk literatury
Urodzony w 1965 r. w Bydgoszczy- krytyk literacki, historyk literatury, publicysta. Mieszka w Sosnowcu. Ukończył studia filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1990 r. Po studiach  był pedagogiem w Szkole Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu. Następnie pracował w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu. W latach 1996-1999 jego miejscem pracy było Górnosląskie Centrum Kultury w Katowicach. W 1999 r. uzyskuje stopień naukowy doktora i jest adiunktem w Zakłdzie Krytyki Literackiej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Publikował na łamach czasopism: "Borsenblatt" (Niemcy), "Le Ceoquant" (Francja) i "Quorum" (Chorwacja) oraz wielu czasopism polskich.