Ludzie - KulturaMilewski Zbigniew- poeta
Urodzony w 1969 r. w Sosnowcu- poeta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1998 r. był współzałożycielem na UW "Konfederacji Poetów Niezdecydowanych" oraz Warszawskiego Klubu Młodej Sztuki. Współpracował z Klubem Literackim Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. W latach 1992-1997 związany był  z Klubem Literackim w "Stodole". Zbigniew Milewski jest autorem zbiorów wierszy: "Biedronka nad biedronkami", "Pająki dla Gosi", "Jednego mniej", "Zły erotyk". Swoją twórczość poetycką publikował na łamach pism: "Okolice", "Poezja", "Magazyn Literacki", "Krzywe koło literatury", "Podniebienie", "Enigma". Jest członkiem Związku Literatów Polskich.