Ludzie - KulturaMajerski Paweł- historyk literatury, krytyk literacki
Urodzony w dniu 30.12.1968 r. w Będzinie- historyk literatury, krytyk literacki. Mieszka w Dąbrowie Górniczej. Ukończył studia filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1992 r. do 1996 r. był nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Techniczno- Handlowych w Będzinie. W latach 1995-1999 odbył studia doktoranckie nw Wydziale Filologicznym UŚ. Pracę na Uniwersytecie Śląskim rozpoczyna od stanowiska adiunkta w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. W 2002 r. zostaje wicedyrektorem Instytutu. Od 2003 r. kieruje Międzyinstytutową Pracownią Życia Literackiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz Komisji Historyczno- Literackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Jego debiut krytyczno-literacki nastąpił w 1992 r. na łamach "Postscriptum". W rok później miał miejsce debiut poetycki na łamach "Fa-arte". Jego artykuły i recenzje publikowane były m.in. w "Twórczości", "Opcjach", "Śląsku", "Nowych książkach", "Akancie", "Kwartalniku Artystycznym", i "Autografie". Wiersze publikował m.in. w antologii "Inny Świt", natomiast szkice na temat literatury XX wieku zamieszcza w pracach naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Studia historyczno-literackie publikuje w polskich i czeskich periodykach naukowych oraz tomach uniwersyteckich. Jego książka "Układy Sprawdzeń w Kręgu Nowej Fali" uznano za książkę roku 1997. Jej autor otrzymał nagrodę "Solidarności". Dr Paweł Majerski jest nieustannie obecny w życiu literackim Sosnowca. Między innymi pisze teksty do "Roczników Sosnowieckich", współorganizuje Sesje Zagłębiowskie, a także kieruje zespołem autorskim edycji słownika bibliograficznego "Pisarze i Badacze Literatury w Zagłębiu Dąbrowskim".