Ludzie - KulturaLipońska- Sajdak Jadwiga- historyk
Urodzona w dniu 26.01.1944 r. w Sosnowcu- historyk. Absolwentka historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i prezesem Oddziału w Katowicach. Jadwiga Lipońska- Sajdak jest organizatorem Muzeum Historii Katowic i od 1981 r. jego dyrektorem. Zorganizowała stałą wystawę historyczną "Dzieje Katowic 1299-1945". Dzięki jej inicjatywie zaistniało wiele wystaw jak: Amor Amortis- śmierć kulturze polskiej", "O duszę polską"- poświęconą działalności duchowieństwa śląskiego w XIX i XX w. i inne wystawy. Autorka publikacji "Znani i nieznani katowiczanie"( praca zbiorowa", "Konstanty Wolny- marszałek Sejmu Śląskiego", "O duszę polską", "Album familijny", "Katowice wczoraj Kattowitz gestern". Jej publikacje znajdują się na łamach "Kroniki Katowic", "Roczników Katowickich", "Dziennika Zachodniego".