Ludzie - KulturaKrzysztofczyk Jan- powieściopisarz, nowelista, dramaturg
Urodzony w dniu 24.06.1937 r. w Sosnowcu, zmarł 15.11.2008 r. Prozaik, powieściopisarz, nowelista, dramaturg, autor widowisk telewizyjnych i słuchowisk radiowych. Uczył się u Ojców Michaelitów w Pawlikowicach koło Bochni. Potem wstąpił do szkoły morskiej w Gdyni, by skończyć Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu i studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez okres dwóch lat wyczynowo uprawiał boks. Potem pracował w pogotowiu ratunkowym jako dyspozytor. W "Sanepidzie" był kierownikiem oświaty sanitarnej, a także referentem w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu, inspektorem Preydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Do tego wachlarza zróżnicowanych zajęć trzeba dodać, że w latach 60-tych był nauczycielem w szkole podstawowej na Kielecczyźnie. W tym okresie rozpoczął pisanie, które jak się okazało było jego powołaniem. "Sztuki teatralne" autorstwa Jana Krzysztofczyka wystawił "Teatr Mały" w Warszawie oraz Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jego inscenizacje uzyskały wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki na IV Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 1969 r. Jan Krzysztofczyk wrócił do Sosnowca i rozpoczął pracę w tygodniku "Goniec Górnośląski" w Chorzowie. W latach 1972-1975 był redaktorem naczelnym gazety zakładowej "Zagórzanin" Kopalni "Czerwone Zagłębie" w Sosnowcu. W następnych latach Jan Krzysztofczyk "niespokojny duch" znów wszystkich zaskakuje podejmując pracę leśnika w Mszanie Dolnej, a potem kierownika Szkółek Leśnych. Swój okres pracy , przed przejściem na rentę kończy czteroletnią hodowlą koni. Na szczęście przez cały okres pisze. Jego scenariusze dla potrzeb filmu, telewizji, teatru i radia otrzymują wiele wyróżnień i nagród. Między innymi: wyróżnienie za scenariusz do filmu "Jak wieś honor utraciła", nagrodę w Ogólnopoplskim Konkursie Radiowym "Czika", I nagrodę za dramat "Podział" na Festiwalu Sztuki Współczesnej. Ten dramat otrzymał nagrody również na innych konkursach. Otrzymał również I nagrodę za zbiór dramatów "Święcone na pół" i inne utwory sceniczne w "Świętokrzyskiej Premierze Literackiej". Od 1992 r. Jan Krzysztofczyk był członkiem Związku Literatów Polskich.