Ludzie - KulturaKram Jerzy - pedagog, polonista, metodyk nauczania
Urodzony w 1916 r. w Sosnowcu- pedagog, polinista.Abolwent "Staszica" w Sosnowcu z roku 1933/1934. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w 1939 r. Wybuch II wojny światowej zastał go w stolicy. Przez okres okupacji związany był z tajnym nauczaniem oraz działalnością podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z grupą pracowników teatru organizuje w swoim mieszkaniu konspiracyjne spotkania literackie. W 1944 r. powstaniec warszawski, a następnie więzień obozu w Wesel- Niemcy. Od 1945 r. do 1948 r. pedagog Szkoły Ogólnokształcącej im. St. Staszica i E.Plater w Sosnowcu. Potem rozpoczyna drugi kierunek działalności pedagogicznej- kształcenie nauczycieli. Jest organizatorem i pierwszym dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Potem był kierownikiem sekcji polonistycznej CODKO przy Ministerstwie Oświaty w Warszawie. Na emeryturę odchodzi jako kierownik Zakładu Humanistycznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. W latach 1981-1992 ponownie nauczał w IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu. Jerzy Kram był pedagogiem w szkołach średnich i wyższych ponad 50 lat. Jest autorem około 200 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym ponad 30 książek ( "Zarys kultury żywego słowa" i inne), adresowanych do polonistów z zakresu nauczania literatury oraz języka. Wielokrotnie otrzymywał nagrody resortowe, wśród nich Medal Komisji Edukacji Narodowej. Absolwenci "Staszica" z 1984 roku ufunowali tablicę poświęconą Jerzemu Kramowi, która została odsłonięta w IV LO im. St.Staszica w dniu 13.10.2009 r. Zmarł w 1994 r. Na grobie wyryta jest następująca sentencja: " Tu leży Kram. Romantyk. Zmów pacierz za niego. Połączył się nareszcie z duszą Słowackiego". IV LO im. St. Staszica pielęgnuje pamięć o swoim wybitnym absolwencie i nauczycielu organizując konkurs literacki "Kram z poezją".