Ludzie - KulturaKowalska Anna (Anka)- poetka, powieściopisarka, dziennikarka
Urodziła się 22.02.1932 r. w Sosnowcu, jako córka Jerzego Kowalskiego i Zofii Gębickiej. Zmarła w Warszawie w dniu 29.06.2008 r.Pochowana w Sosnowcu na cmentarzu przy ul. Smutnej. Poetka, powieściopisarka, dziennikarka, działaczka opozycji demokratycznej. W czasie wojny do 1940 r. przebywała w Sosnowcu, potem na wsi pod Olkuszem. Po wojnie rozpoczęła naukę w LO im. Emilii Plater w Sosnowcu, maturę zdała w Będzinie. Ukończyła studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W czasie studiów zadebiutowała wierszami "Wigilie i opłatek", które ukazały się w "Słowie Powszechnym". Po uzyskaniu magisterium w 1955 r. mieszkała w Warszawie, gdzie pracowała w Polskim Radiu, a następnie w redakcji "Kierunków". Od 1968 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. Utwory poetyckie, prozę i recenzje publikowała w wielu pismach katolickich i innych. Anka Kowalska była sygnatariuszką listów protestacyjnych do władz, co nie było bez znaczenia, że jej twórczośc ukazywała się poza oficjalnym obiegiem. Między innymi publikowała w "Paryskiej Kulturze", "Londyńskich wiadomościach", "Tygodniku Polskim" w Londynie. W 1976 r. wstępuje do Komitetu Obrony Robotników. W czasie stanu wojennego została internowana. Przebywała w Gołdapi, potem w Dziwnówku. W 1982 r. otrzymała nagrodę POLCUM Fundation- Niezależnej Fundacji Kultury Polskiej w Sydney. Utwory Anki Kowalskiej ukazywały się w wielu pismach Nowego Jorku, Londynu i Paryża. Najgłośniejsza jej powieść to "Pestka" z roku 1964. W latach następnych wielokrotnie wznawiano jej wydanie. "Pestka" doczekała się tłumaczeń na wiele języków, a także adaptacji teatralnej w "Teatrze 13 Muz w Szczecinie" oraz ekranizacji filmowej w 1995 r. w reżyserii Krystyny Jandy, w obsadzie wybitnych aktorów. Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Najbardziej znane utwory:
  • Credo najmniejsze (poezje)
  • Pestka
  • Psalm z doliny
  • Spojrzenia (poezje)
  • Ołtarze. Ptasznik. Wieża ( opowiadania)
  • Wiersze z obozu internowanych
  • Racja stanu. Wiersze z lat 1974-1984

Z okazji 80 rocznicy urodzin w dniu 22.02.2012 r. w sosnowieckim Muzeum odbyła się wystawa poświęcona Ance Kowalskiej. Wystawa ta trafiła następnie do gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, gdzie była eksponowana.Patronat nad uroczystościami przyjął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.