Ludzie - KulturaKoniusz Janusz- poeta, prozaik, autor słuchowisk radiowych
Urodzony w dniu 1.02.1934 r. w Sosnowcu- Niwce. Poeta, prozaik, autor słuchowisk radiowych. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego debiutem twórczości poetyckiej był wiersz "Droga", publikowany na łamach "Życia literackiego" w 1951 r. Jest autorem zbiorów poetyckich i prozatorskich: "Tempo krążenia" (1958r.), "Taddeo Polacco z Zielonej Góry (1960r.), "Ślad przelotu"(1961r.), "3:0 dla polskości- z dziejów sportu na Ziemi Lubuskiej" ( 1963r.), "Wokół słowa" (1963r.), "Wakacje z Julią" (1964 r.), "Dialog w domu" (1969r.), "Bieg spod Maratonu do Aten" (1976r.), "Próba samoobrony" (1977r.), "Zamysł opisu" (1981r.), "Pierworodny grzech słowa" (1994r.), "Droga do Hamleta" (2000r.) i inne. Autor słuchowisk radiowych. Uczestniczył w redagowaniu "Rocznika Lubuskiego" i "Zeszytów Lubuskich". Współzałożyciel czasopisama "Nadodrze", w którym w latach 1980-1990 był redaktorem naczelnym. Należał do założycieli "Lubuskiego Towarzystwa Kultury". Po przejściu na rentę był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Zachód". Janusz Koniusz od 1961 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich. Od 1965 r. należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Honorowy Obywatel Zielonej Góry (2004).Zmarł w dniu 5.04.2017 r. w Zielonej Górze w wieku 83 lat.Pochowany w Zielonej Górze.