Ludzie - KulturaStokowacka Natalia-śpiewaczka operowa

Urodzona 1.01.1920 roku w Małogoszczy, w powiecie jędrzejowskim.Od dzieciństwa mieszkała w Sosnowcu.Mając przygotowanie muzyczno-wokalne, nabyte przed II wojną światowa, oraz w czasie okupacji na lekcjach konspiracyjnych, w 1945 roku wstąpiła do tworzącego się Śląskiego Teatru Muzycznego w Katowicach.W 1946 r została zaangażowana do Opery Śląskiej w Bytomiu, której wierna była do końca swojej kariery, chociaż śpiewała również w innych teatrach operowych. W Bytomiu stała się wielką śpiewaczką, primadonną opery.Śpiewała w towarzystwie takich sław jak: Krystyna Szczepańska, Bogdan Paprocki,Andrzej Hiolski,Antoni Majak.W tym okresie Opera Bytomska była pierwszą sceną operową kraju.Wystąpiła tu w 27 premierach, wykonując 36 partii waokalnych.Jej głos uznany był za najpiękniejszy sopran Polski.W latach 1959-1965 zatrudniona była w Teatrze Wielkim w Warszawie, nie rozstając się z Operą Bytomską.Swą artystyczną karierę zakończyła w 1978 r główną rolą w przedstawieniu "Madame Butterfly". Zmarła 23.03.1997 r w Sosnowcu.Pochowana w rodzinnym grobowcu przy ul.Smutnej.