Ludzie - KulturaKocot Emilian- lekarz, publicysta
Urodzony w 1938 r. w Brudzowicach- lekarz, publicysta. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w 1960 r.- specjalista chorób wewnętrznych, analityk i anastezjolog, dr n. med., adiunkt w Śląskiej Akademii Medfycznej. Od 1973 r. ordynator i twórca Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Szpitalu Nr 2 w Sosnowcu. Emilian Kocot jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz książek z historii medycyny Zagłębia Dąbrowskiego. Pisze również opowiadania popularno- naukowe. Nagrodzony przez ministra zdrowia za prace naukowe i dydaktykę. Jest współtwórcą cmentarza w Brudzowicach. O swojej rodzinnej miejscowości napisał również książkę "Kronika Parafii Kościoła Rzymsko- Katolickiego pw Narodzenia N.M.P w Brudzowicach". Był Przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Sosnowcu- Zagórzu. Był pomysłodawcą idei, aby Plac Jana Pawła II w Zagórzu, był także miejscem uroczystości sakralnych i koncertów na świeżym powietrzu. Współzałożyciel Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego "Niwy" i jego Prezes. Zaangażowany w działalność stowarzyszeń charytatywnych.