Ludzie - KulturaKisiel Joanna- historyk literatury
Urodzona w 1964 r. w Sosnowcu- dr hab, historyk literatury, bibliograf. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach. W latach 1988-1994 była filologiem w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. W 1999 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym. Od 1998 r. jest związana z Zakładem Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej. Na łamach "Pisma Literacko- Artystycznego " w 1989 r. nastąpił jej debiut krytyczno- literacki. Szkice historyczno- literackie jej autorstwa publikowane były w licznych tomach zbiorowych. Jest autorką: "Małego Leksykonu Kultury", "Retoryka i melancholie", O poezji Jana Lechonia", "Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach", "Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego".