Ludzie - KulturaKisiel Marian- historyk literatury, krytyk literacki , poeta
Urodzony w dniu 7.12.1961 r. w Jędrzejowie- historyk literatury, krytyk literacki, poeta. Ukończył Technikum Energetyczne w Sosnowcu. W latach 1981-1986 studiował filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Od 1986 r. pracuje na uczelni piastując różne funkcje naukowe m.innymi:
  • Od 2002 r. Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauki o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
  • W latach: 2002-2008 -Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej
  • W latach 2008-2012- Prodziekan d/s Rozwoju i Promocji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Jego debiut poetycki nastąpił na łamach "Echa" w 1980 r. W trzy lata później miał miejsce debiut krytyczno-literacki. Swoje teksty publikował w wielu pismach. Przez wiele lat pełnił wiele funkcji w organizacjach literackich. W 1992 r. był redaktorem naczelnym "Rocznika Sosnowieckiego".Jest założycielem i wiceprezesem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Jest autorem m.innymi:

  • "Nie śnijcie mnie w waszych snach"- wiersze
  • "Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego"
  • "Kronika nocy"- wiersze
  • "Gdy stoję tak nieruchomo"- wiersze
  • "Bliżej zimy niż lata"- wiersze
  • "Mały leksykon kultury polskiej"
  • "Podręcznik literacki" i setki innych publikacji.

Laureat Nagrody Miasta Sosnowca za działalność publicystyczno- naukową w roku 2004.

Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007) i wiele innych odznaczeń.