Ludzie - KulturaKaczmarczyk Michał- politolog, literaturoznawca
Urodzony w 1981 r. w Sosnowcu. Ukończył politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, literaturoznawca. W 2004 r. podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Od 2004 r. pełni funkcję rzecznika i asystenta w Wyższek Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Ta samą funkcję wykonuje w Zakładzie Dziennikarstwa UŚ w Katowicach. W latach 1999-2003 był dziennikarzem tygodników: "Wiadomości Zagłębia" i "Nowe Zagłębie", miesięcznika "Przegląd Dąbrowski" i "Gazety Uniwersyteckiej" UŚ w Katowicach. Twórca i redaktor naczelny miesięcznika "Pre-text", magazynu internetowego społeczności akademickiej UŚ w Katowicach. W 2006 r. otrzymał tytuł doktora w zakresie nauk o literaturze, zostając najmłodszym doktorantem nauk humanistycznych w Polsce. W latach 2004-2006 pełnił funkcję rzecznika Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Od 2009 r. dyrektor Instytutu Zagłębiowskiego. Redaktor naczelny półrocznika "Problemy Komunikacji Społecznej". Obecnie Prorektor d/s nauki, dydaktyki i współpracy z otoczeniem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.  Jest autorem i redaktorem książek popularyzujących region Zagłębia Dąbrowskiego: "Start do wieczności", "Wokół twórczości Konstantego Ćwierka", "Dąbrowa Górnicza 2003", "Kto jest kim w Zagłębiu Dabrowskim", "Dąbrowa Górnicza 2004" i szeregu innych.