Ludzie - KulturaJarosz Adam- historyk literatury polskiej
Urodzony w 1928 r. w Tarnowie- historyk literatury polskiej i pismiennictwa śląskiego, bibliograf, biografista. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jasgiellońskim w Krakowie. Doc. dr Adam Jarosz od 1968 r. pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 1971 r. został powołany przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko docenta Uniwersytetu Śląskiego, w Zakładzie Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej. Od 1968 r. należy do Komisji Historyczno- Literackiej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz od 1978 r. jest członkime Komisji Oddziału PAN w Katowicach. W 1991 r. doprowadził do powołania Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim i badaczem dziejów kultury Śląska i Zagłębia Dabrowskiego. Uczestniczył w Komisjach Egzaminacyjnych dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych. Jest autorem wielu artykułów, studiów , rozpraw, prac redakcyjnych i edytorskich oraz opracowań naukowych. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Doc. dr Adam Jarosz w 1996 r. był laureatem Nagrody Miasta Sosnowca za Dorobek Naukowo- Badawczy. W 2012 r. otrzymał Zagłębiowską Nagrodę Humanitas w kategorii Honorowa.