Ludzie - KulturaGwiazda Zdzisława- poetka
Urodzona w Sosnowcu. Pisała wiersze, książki i reportaże. Zdzisława Gwiazda pełniła funkcję prezesa Sosnowieckiego Klubu Literackiego w Sosnowcu oraz należała do Stowarzyszenia Artystów Polskich w Warszawie i Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Współpracowała z czasopismami lokalnymi i ogólnopolskimi. Wykazywała się niezwykłą działalnością społeczną poprzez współpracę z placówkami kultury i szkołami średnimi w regionie. Uczyła młodzież odbioru poezji i zaszczepiania jej miłość do niej. Dzięki Zdzisławie Gwiazda młodzi twórcy zostali wypromowani w prasie regionalnej. Jej twórczość wielokrotnie była nagradzana w konkursach poetyckich i literackich. Znalazła także uznanie czytelników czeskich i niemieckich. Niektóre pozycje zostały przetłumaczone na te języki. Jak sama twierdziła "pomysłem na twórczość jest życie i jej doświadczenia". Jej ostatnia książka to "Przygody Pana Kleksa". Są to bajki dla dzieci, wierszem pisane.Zmarła w dniu 26.11.2013 r.