Ludzie - KulturaGołosz Kazimierz- pracownik naukowy, dziennikarz
Urodzony w 1951 r. w Katowicach- pracownik naukowy. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na tej uczelni uzyskał tytuł naukowy doktora. Był uczestnikem rocznych podyplomowych studiów w Moskwie i stypendystą królewskim w Maroku. Swą działalność naukową zaznaczył prowadzeniem zajęć z zakresu politologii na kilku krajowych uczelniach. Kazimierz Gołosz jest autorem książki "Zagraniczna polityka Francji 1958-1974". Książka ta znajduje się bibliotekach narodowych Waszyngtonu, i w Moskwie oraz w "Centrum Kultury Georga Poumpidou" w Paryżu. Napisał również "Działalność kulturalna, jako instrument francuskiej polityki zagranicznej". Spod jego pióra ukazały się dziesiątki artykułów naukowych w zakresie stosunków międzynarodowych francuskiej polityki zagranicznej Trzeciego Świata i inne. Kazimierz Gołosz od 1974 r. mieszka w Sosnowcu. Przez wiele lat był Prezesem Zarządu Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej "SCW" Sp. z o.o. Od 1997 r. był redaktorem naczelnym "Kuriera Miejskiego". Jest autorem niezliczonej ilości artykułów  publicystycznych ukazujących się na łamach "Kuriera Miejskiego" i innych gazet lokalnych. Członek Stowarzyszenia "Kuźnica".