Ludzie - KulturaFast Piotr- pracownik naukowy
Urodzony w 1951 r. w Warszawie- pracownik naukowy. Mieszkaniec Sosnowca. Ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu w 1975 r. Po studiach został pracownikiem naukowo- dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskał stopnie naukowe: doktora w 1980 r, doktora habilitowanego w 1987 r., profesora nadzwyczajnego w 1990 r., profesora zwyczajnego w 1995 r. W latach 1980-1990 był prodziekanem Wydziału Filologicznego,następnie prorektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek International Comparativ Literature Association World Federation of Humanists, przewodniczący Górnośląskiej Macierzy Kultury. Piotr Fast jest autorem kilku książek z historii literatury rosyjskiej. Tłumaczy na język polski literaturę rosyjską. Jest współautorem serii "Sylwetki Pisarzy XX w", wydawanej przez Wydawnictwo "Śląsk".