Ludzie - KulturaDziadek Adam- historyk
Urodzony w 1965 r. w Sosnowcu- historyk, teoretyk literatury, tłumacz. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1991 r. Po studiach pracował jako asystent w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. W 1998 r. uzyskał tytuł doktora. Od 2001 r. jest wicedyrektorem INoLP. Od 2002 r. kurator Archiwum Themersonów w Polsce. Rozprawy naukowe publikował m.in. w "Pamiętniku Literackim" i "Tekstach Drugich", prace krytyczne w "Zeszytach Literackich", "FA-arcie", "Opcjach", "Śląsku" i "Arkuszu". W 1995 r. i 1999 r. stypendysta Rządu Republiki Francuskiej. W 1999 r. Uniwersytet Śląski jest wydawcą pracy Adama Dziadka "Rytm i podmiot wypowiedzi poetyckiej w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata".