Ludzie - KulturaDoroszewski Włodzimierz- matematyk, nauczyciel, humanista
Urodził się w 1894 r. w Dzięciołach ( Kresy Wschodnie). Z wykształcenia matematyk, z zamiłowania humanista. Od 1948 r. mieszkał w Sosnowcu. W latach międzywojennych uczył w szkołach średnich. W 1944 r. zostaje kierownikiem Wojewódzkiego Wydziału Kultury i Oświaty w Białymstoku. Następnie pełnił funkcję Wizytatora Szkół Średnich. W latach 1945-1947 Dyrektor Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Po przeniesieniu się do Sosnowca był Dyrektorem Gimnazjum Przemysłowego w Dąbrowie Górniczej. Potem kierował Technikum Hutniczym w Zawadzkiem. Od 1951 r. do przejścia na emeryturę w 1967 r. uczył w Technikum Hutniczym w Sosnowcu oraz w Katowicach. Był wieloletnim prezesem Klubu Literackiego w Sosnowcu. Funkcję tę pełnił do końca życia (1979 r.). Klub między innymi organizował spotkania i wieczornice literackie w placówkach kultury i szkołach na terenie miasta. Włodzimierz Doroszewski był autorem wielu wierszy, fraszek i myśli, które publikował na łamach "Wiadomości Zagłębia" i biuletynu Związku Nauczycielstwa Polskiego "Słowem i Barwą". W piśmie tym pisał recenzje nowych pozycji wydawniczych, ukazujących się na rynku księgarskim. W latach 70-tych pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Zagłębia Dąbrowskiego.