Ludzie - KulturaDąbrowiak Stefan- lekarz, harcmistrz, animator kultury
Urodził się w dniu 2.09.1931 r. w Sosnowcu- lekarz, publicysta.Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu "Karola" w Pilźnie i Akademii Medycznej w Krakowie. Blisko 50 lat zawodowo związany ze służbą zdrowia, w której pełnił funkcje asystenta sosnowieckich szpitali oraz ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego w Czeladzi. Będąc chłopcem grał w piłkę nożną w dryżynie "Polonii" Sosnowiec. Uprawianie publicystyki rozpoczął jako licealista Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Sosnowcu. W tym okresie współredagował mutację zagłębiowską "Dziennika Zachodniego". W czasie studiów pisze do Biuletynu Zrzeszenia Studentów Polskich w Czechosłowacji i Krakowskiego "Medyka". Poza pracą zawodową publicystyka towarzyszy jego życiu. Napisał kilkaset artykułów na tematy medyczne i regionalne. Współpracował z gazetą "Wiadomości Zagłębia" ( od chwili powstania pisma). Na łamach "Ekspresu Zagłębia" zamieszczał artykuły z historii zagłębiowskiego harcerstwa. Był członkiem Klubu Kronikarzy Zagłębia im. Jana Przemszy -Zielińskiego. W klubie tym był rekordzistą wśród wszystkicj jego członków w ilości publikowanych artykułów. Harcmistrz Stefan Dąbrowiak był instruktorem harcerskim i autorem obszernego opracowania dotyczącego 90- letniej działalności Związku Harcerstwa Polskiego w Sosnowcu. Wielokrotnie nagradzany odznaczeniami resortowymi oraz Krzyżem Zasługi dla ZHP z Mieczami i Rozetą. Zmarł w dniu 17.09.2006 r. w Sosnowcu.