Ludzie - Kultura



Bargieła Andrzej- naukowiec
Urodził się w 1954 r. w Warszawie- naukowiec. Wychował się w Sosnowcu. Tu chodził do Szkoły Podstawowej Nr 25 i Liceum Ogólnokształcącego im. E.Plater. Ukończył informatykę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1981 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1984 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Durham i habilitację w 1992 r. W cztery lata później został profesorem zwyczajnym oraz dyrektorem Instytutu Symulacji i Modelowania w Nottingham Trent Universiti. Prof. Andrzej Bargieła jest autorem wielu publikacji. Wykładał na temat "niepewności, symulacji i modelowania" na uniwersytetach w Europie, Ameryce i Japonii. W 1999 r. został wybrany Przewodniczącym Europejskiej Rady Towarzystwa Symulacji Komputerowych (SCS). Od 2002 r. jest członkiem "UK Council of Professors and Heads of Computing". W 2002 r. w Sosnowieckim Cemtrum Sztuki Zamek Sielecki zorganizowano wystawę fotografii "Sztuka granularna" prof. Andrzeja Bargieły. W wydanym folderze, towarzyszącym wystawie , między innymi czytami: "Jesteśmy świadkami narodzin nowej dyscypliny- Informatyki Granularnej, zdefiniowanej jako połączony wysiłek artystyczny i naukowy. Fotograficzne obrazy natury, prezentowane przez Andrzeja Bargiełę to obrazy malowane światłem".