Ludzie - KulturaBarański Paweł- poeta
Uridził się w 1978 r. w Katowicach- poeta. Mieszka w Sosnowcu. Absolwent Indywidualnych Humanistycznych Studiów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest założycielem Grupy Poetyckiej "Estakada". Związany z działem kultury "Trybuny Śląskiej", klubem muzycznym "Źródło" w Katowicach, sosnowieckim "Kurierem Miejskim". Współpracuje z Teatrem "GuGalander" w Katowicach. Debiut twórczości poetyckiej Pawła Barańskiego nastąpił w 1994 r. wierszami "Il Pendolo di Foucault" oraz "Sztandar" na łamach"Wiadomości Kulturalnych". Potem jego wiersze publikowały pisma: "Fraza", "Halart", "Magalopolis", "Odra", "Przegląd artystyczno-literacki", "Wyrazy". Paweł Barański jest laureatem kilku konkursów poetyckich, między innymi wygrał "Turniej Jednego Wiersza" w 1998 r. w Mikołowie. Jest autorem tomików poezji "Smętni biesiadnicy", "Jesień. Wiosna samobójców".