Ludzie - KulturaCzarski Jerzy- aktor
Urodzony w dniu 21.12.1920 roku. Po ukończeniu Liceum im. Staszica został powolany do Oficerskiej Szkoły Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1939 r rozpoczął studia w szkole dramatycznej w Wilnie, których kontynuowania uniemożliwiła II wojna światowa. Od 1950 r angażuje się do programów artystycznych "Artosu"- Estrada Śląska w Katowicach. W 1958 r zdał egzamin eksternistyczny i otrzymał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu aktorskiego. Występował w teatrach: Śląskim w Katowicach do 1959 roku, w latach 1959-1967 r w Teatrze "Nowym" w Zabrzu, a od 1967 r w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, w którym pracował nieprzerwanie do końca swojej aktorskiej kariery. Był odtwórcą kilkudziesięciu ról o trwałym znaczeniu dla Teatru Zagłębia i innych.Jerzy Czarski był również aktorem estradowym oraz znanym i popularnym autorem tekstów piosenek. Na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzego jego piosenki dwukrotnie otrzymały główną nagrodę "Złoty Pierścień". Był laureatem nagrody III stopnia Ministra Obrony Narodowej.Zmarł: 30.10.2000 r w Sosnowcu