Ludzie - KulturaSłużałek Irena- muzyk
Urodzona w 1935 r. w Sosnowcu- muzyk. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Irena Służałek jest wychowanką Państwowej Szkoły Muzycznej w Sosnowcu, którą ukończyła w 1952 r. i związała się na dziesiątki lat. Przerwę poza sosnowiecką placówką artystyczną stanowi okres nauki w Średniej Szkole Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz czas studiów. W 1960 r. rozpoczęła pracę w Szkole Muzycznej w Sosnowcu, w której pracowała do 1994 r, to jest do emerytury. W latach 1971-1983 pełniła funkcję dyrektora szkoły. Między innymi jej specjalnością było prowadzenie zespołów wokalnych. W różnych okresach czasu jej zespoły: "Koliberki", "Anki", "Violinki" znane w cały regionie wygrywały konkursy i festiwale, były ozdobą szkolnych programów artystycznych i imprez miejskich. W okresie długoletniej pracy pod jej kierunkiem rozpoczęło pierwszy krok kształcenia wielu znanych w całym kraju profesjonalnych muzyków. Irena Służałek wielokrotnie nagradzana była odznaczeniami resortowymi i państwowymi.