Ludzie - KulturaZieliński Jan "Przemsza"- historyk, polityk, dziennikarz
Urodzony w 1935 r. w Sosnowcu- historyk, badacz, popularyzator historii i kultury Zagłębia, dziennikarz i polityk. Absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach w 1956 r. Od 1975 r. był redaktorem działu kulturalnego nowopowstałej gazety regionalnej "Wiadomości Zagłębia". Później był redaktrorem naczelnym tej gazety. Uczył historii w LO im. E.Plater w Sosnowcu. Przez dwa lata 1968-1970 pełnił funkcję dyrektora ds. artystycznych Telewizji Śląskiej w Katowicach. Był również redaktorem naczelnym "Trybuny Robotniczej". Doktorat z historii wojskowości obronił na Uniwersytecie Śląskim,. W dorobku swojej literackiej twórczości, zostawił napisanych i wydanych przeszło 60 pozycji książkowych. Wśród nich 700 stronicowa "Historia Zagłębia Dąbrowskiego", "Śląski Front" oraz "Sosnowiecka Encyklopedia Historyczna. Jest również autorem ponad 200 artykułów z histrorii regionu Zagłębia Dąbrowskiego. W 1996 r. otrzymał nagrodę miasta za dorobek naukowo- badawczy. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. stworzył rodzinną oficynę wydawniczą "Sowa Press", która redagowła miesięcznik Magazyn Małej Ojczyzny, czyli "Expres Zagłębiowski". W ciągu 10-ciu lat powstało 108 numerów tego miesięcznika. Powstał również klub czytelników "Ekpresu Zagłębiowskiego".Magazyn ten był swoistym podręcznikiem historii Zagłębia. Od 1999 r. w którym zmarł Jan Przemsza- Zieliński, w różnych miastach Zagłębia odbywają się sympozja naukowe na temat jego twórczości. Działający przy redakcji "Wiadomości Zagłębia" Klub Kronikarzy nosi jego imię. W 2002 r. w ogłoszonym Plebiscycie "Sosnowiczanin 100-lecia" Jan Zieliński znalazł się na 2 miejscu. Pełnił wiele funkcji politycznych i partyjnych w PZPR ( Sekretarz KW PZPR w Katowicach, Sekretarz KM PZPR w Sosnowcu). Inicjator powstania wielu tablic dokumentujących ważne wydarzenia historyczne Sosnowca.