Ludzie - KulturaWójcik Włodzimierz- Profesor literatury, pisarz
Włodzimierz Wójcik urodził się w Łagiszy w dniu 29 maja 1932 roku. Pochodzi z nader światłej rodziny rolniczo- górniczej. W trudnych , powojennych czasach, zgodnie z wolą rodziców, ale także w dobrze pojętym własnym interesie ropoczął i ukończył naukę w renomowanej szkole, mianowicie w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. Tam w roku 1952 uzyskał maturę i dyplom technika- mechanika. To dawało wówczas pewność zatrudnienia i perspektywę godziwych zarobków. Nie musiał z tego korzystać. Już wówczas pobudzona przez znakomitych nauczycieli technikum wyobraźnia i rozwinięte zainteresowania humanistyczne kazały młodemu Włodkowi pojechać do Krakowa i rzpocząć studia polonistyczne. Po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego przez pewien czas pracował w krakowskim szkolnictwie średnim. W 1968 roku uzyskał stopień doktora i asystenturę uniwersytecką. W rok później został adiunktem. W roku 1973 Włodzimierz Wójcik stanął przed najważniejszym w swym życiu wyzwaniem, jakże brzemiennym w skutki. Pozytywnie odpowiedział na ofertę ówczesnych władz młodego Uniwersytetu Śląskiego i wrócił w swe rodzinne strony, do Zagłębia i Sosnowca. Wydział Humanistyczny rozbudowywał się , powstawały nowe instytuty i katedry, twórzyła się polonistyka uniwersytecka. Siedzibę znalazła w Sosnowcu. Włodzimierz Wójcik zamieszkał w Sosnowcu. Nowy Wydział Filologiczny rozwijał się dynamicznie, promieniował na region, w czym niemałą rolę odgrywał właśnie Włodzimierz Wójcik- prodziekan wydziału. W roku 1979 przedstawił swą pracę habilitacyjną , został samodzielnym pracownikiem naukowym. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1988, a w cztery lata później został profesorem zwyczajnym. W roku 2009, jako drugi w historii uczelni otrzymał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie jest nadal czynnym nauczycielem akademickim , w sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas. Zainteresowania naukowe profesora Włodzimierza Wójcika są szerokie. Jest historykiem literatury wyspecjalizowanym w badaniu literatury współczesnej, co w uniwersyteckim języku oznacza zjawiska literackie od mniej więcej końca XIX wieku po dzień dzisiejszy. Zajmował się literaturą emigracyjną, poezją i prozą dwudziestolecia międzywojennego, badał i opisywał zjawiska literackie związane z regionem. Był i jest propagatorem i piewcą Zagłębia Dąbrowskiego, jak mało kto związany z tą ziemią , z ludźmi, z jej dziełami. Bodaj najważniejsza sferą działalności profesora była i jest dydaktyka. Jako nauczyciel akademicki wypromował 980 magistrów, 18 doktorów . W pamięci studentów pozostaje na zawsze człowiekiem wielkiej kultury, wiedzy i cierpliwości.Niezmiennie życzliwy, pobłażliwy, ale przy tym wymagający, cieszy się szacunkiem, uznaniem, niekiedy wręcz miłością. Niezależnie od wszystkiego jest niekwestionowanym autorytetem. Doceniały to również władze uczelniane, regionalne, także państwowe, nie skąpiąc profesorowi wyróżnień i odznaczeń. W dniu 29 maja Profesor Włodzimierz Wójcik obchodził 80 lat. Zmarł w dniu 30.09.2012 r. Pogrzeb odbył się w dniu 4.10.2012 r. Po Mszy św. w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, przeniesiono zwłoki do grobowca rodzinnego w Będzinie- Łagiszy.
 
 
Opracowano na podstawie artykułu: Tomasza Kostro "SOSNart" nr 5/51/2012 z maja 2012