Ludzie - KulturaTwardoch Ryszard- artysta plastyk
Urodził się w dniu 11.01.1932 r. w Sosnowcu- artysta plastyk. Ukończył studia na Katowickim Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1957 r. Zajmował się plakatem, grafiką artystyczną, książkową, filmem rysunkowym, malarstwem, rysunkiem satyrycznym. Był mistrzem grafiki komputerowej. Po studiach rozpoczął pracę w "Trybunie Robotniczej", a następnie w "Trybunie Śląskiej". Przez 40 lat na łamach gazety ukazywały się dowcipne rysunki jego autorstwa, które bawiły czytelników. Ryszard Twardoch od wielu lat publikował swoje prace w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, między innymi: w Stanach Zjednoczonych, Francji, Grecji, Kanadzie, Belgii, Rosji i Niemczech. Uprawiał również twórczość dla dzieci. Napisał kilka książek, opatrzonych własną grafiką. Jest laureatem wielu konkursów na plakat, grafikę i rysunek satyryczny, w tym "Cartoon 77"- Berlin i nagroda czasopisma "Spójni"- 1995 - Nowy Jork. Brał udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego prace znajdują się w krajowych zbiorach muzealnych: w Gdańsku, Bydgoszczy, Malborku, Szczecinie, Chorzowie, w zbiorach Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz w zbiorach zagranicznych: w Domu i Satyry w Gabronie (Macedonia), w Galeriach Salonów Karykatury w Belgii, Kanadzie, Turcji i Niemczech. Wiele prac znajduje się w zbiorach prywatnych. W 2000 r. Ryszard Twardoch otrzymał Artystyczną Nagrodę Miasta Sosnowca. Zmarł w dniu 11.07.2007 r.