Ludzie - KulturaOleś Bronisław- muzyk, pedagog
Urodził się w 1930 r. w Łące- muzyk, pedagog. Ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną w Katowicach. Od 1950 r. pracował w Państwowej Szkole Muzycznej i Społecznym Ognisku Muzycznym w Sosnowcu. Jego wieloletnia praca legitymuje się pasmem sukcesów pedagogicznych, artystycznych i organizacyjnych. Prowadzone przez niego szkolne zespoły muzyczne zdobywały nagrody w przeglądach i konkursach szkolnictwa artystycznego. Zajmował się również folklorem. Szczególnie były mu bliskie melodie zagłębiowskiej wsi. Był także kompozytorem. Kompozycje Bronisława Olesia były w programie Festiwalu J. Kiepury w Krynicy. Jego utwory grała znana w tym okresie radiowa kapela ludowa Feliksa Dzierżanowskiego. Zajmował się publicystyką będąc recenzentem "Wiadomości Zagłębia", Tygodnika "Górnik", "Trybuny Robotniczej". W swoim publicystycznym dorobku zanotował ponad pół tysiąca recenzji. Przez kilkanaście lat był wicedyrektorem szkoły. W 1983 r. zostaje jej dyrektorem. Podczas wieloletniej kadencji kierowania placówką oraz pracy pedagogicznej postawił sobie jeden cel, niemal nieosiągalny. Celem tym było wybudowanie nowej szkoły muzycznej w Sosnowcu. Prowadzenie zajęć szkolnych, w popadającym w ruinę budynku Pałacu Dietla było już niebezpieczne. Dzięki uporowi i determinacji Bronisława Olesia marzenia nieosiągalne stały się faktem. W 1991 r. obok Parku Sieleckiego przy ul. Wawel powstaje Szkoła Muzyczna im. Jana Kiepury, która jest jedną z najpiękniejszych w kraju. Niemały udział w tym przedsięwzięciu miały ówczesne władze miasta oraz Miejska Rada Narodowa. W obszernym liście Ministerstwa Kultury i Sztuki, kierowanym do Bronisława Olesia jest cytat, wskazujący na wagę tego wydarzenia: " Mogę śmiało stwierdzić, że obecna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sosnowcu jest pomnikiem Pana działalności dydaktycznej i organizacyjnej". W okresie wieloletniej pracy, Bronisław Oleś otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe. W 1998 r. uzyskał Nagrodę Miasta Sosnowca za upowszechnianie kultury. Do ostatnich chwil kierował Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Sosnowcu. Zmarł w wieku 81 lat w dniu 24.03.2012 r. Pogrzeb odbył się w Strzemieszycach w dniu 27.03.2012 r. Msza Żałobna odbyła się w Bazylice N.S.P.J w Strzemieszycach. Bronisława Olesia żegnały tłumy uczniów, absolwentów i przyjaciół. Kondukt żałobny prowadziła Orkiestra Górnicza pod dyrekcją Mierzwińskiego. W imieniu władz Sosnowca kwiaty na grobie złożyli radni Rady Miejskiej: Tomasz Bańbuła i Zbigniew Jaskiernia, oraz Naczelnicy Wydziałów UM Sosnowiec: Piotr Wesołowski i Paweł Dusza.