Ludzie - KulturaSebyła Władysław- poeta, krytyk literacki
Urodził sie 6 lutego 1902 r. w Kłobucku, w rodzinie nauczycielskiej Michała i Henryki z Radłowskich. Dzieciństwo spędził w Kłobucku, a lata chłopięce i młodzieńcze w Częstochowie, Będzinie i w Sosnowcu. W Będzinie ukończył szkołę podstawową, w 1913 roku został uczniem Sosnowieckiej Szkoły Realnej. Od 1915 roku kontynuował naukę w nowo utworzonej szkole polskiej w sosnowieckiej dzielnicy Sielec. W 1921 r. brał udział w powstaniu śląskim i zdał maturę. Studia rozpoczął na Wydziale Mechanicznym  Politechniki Warszawskiej, ale po roku zmienił  kierunek na polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Żywo interesował się literaturą, działał w Kole Literackim Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w grupach "Złocień", "Kwadryga". Był redaktorem naczelnym "Kwadryga" ( 1929-31). Wspólnie z Aleksandrem Maliszewskim wydał m.in. Pieśni szczurołapa (1930), Obrazy myśli (1935), Koncert egzotyczny (1938) i poemat Ojcze nasz (1938). Tłumaczył literaturę z języka rosyjskiego i francuskiego. W latach 1935-39 pracował w polskim radiu. W dniu 7 listopada 1938 r. uhonorowany został przez Polską Akademię Literatury Złotym Wawrzynem Akademickim. Powołany do wojska w sierpniu 1939 roku podczas kampanii wrześniowej dostał sie do niewoli radzieckiej. Zamordowany wraz z innymi polskimi oficerami w Charkowie w 1940 roku.