Ludzie - KulturaGolanka Maria- poetka i prozatorka
Urodziła się w Sosnowcu w dniu 1.01.1949 r. Ukończyła Pomaturalne Studium Techniki Dentystycznej w Katowicach w 1986 r. Pisaniem zajęła się w 1990 r. Debiutowała w 2005 r. na łamach "Almanachu Łąckiego" publikując swoje utwory poetyckie jak i opowiadania. Jest laureatką wielu konkursów poetyckich i prozatorskich. Temat jej prac literackich bardzo często dotyczy jej rodzinnego miasta Sosnowca.