Ludzie - KulturaCencek Zofia- poetka
Mieszka w Sosnowcu, z zawodu nauczycielka. Od 2005 roku należy do Klubu Literackiego "Pejzaże myśli" działającego przy Zarządzie Oddziału ZNP w Sosnowcu. Należy do Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego i pełni funkcję kierownika sekcji literackiej. Po przejściu na emeryturę zaktywizowała swoją działalność literacką. Zaczęła pisać wiersze o tematyce religijnej, potem o niepowtarzalnych urokach życia, o jego radosnych i smutnych chwilach. Drugą pasją autorki jest haft. Obie pasje sprawiają jej wiele radości poprzez możliwość  obcowania ze słowem poetyckim i obrazem tworzonym igłą i nitką. Jej wiersze publikowane są w tomikach zbiorowych wydawanych przez ZNP. W 2010 r. wydała tomik poezji "Ślady codzienności". Jest laureatką licznych konkursów poetyckich.