Ludzie - KulturaBorkowska Krystyna- poetka, animator kultury
Urodziła się w dniu 27.03.1953 r. w Gnieźnie. Mieszka w Sosnowcu. Krystyna Borkowska uczestniczy w konkursach poetyckich, osiągając znakomite wyniki. Wygrała ok. 100 konkursów ogólnopolskich, międzynarodowych i regionalnych. Jej twórczość publikowana jest w antologiach poetyckich i almanachach pokonkursowych. Poezję emitowało Radio Katowice i Radio "Alfa" w Krakowie. Wydała 10 tomików poezji : "Groszki kwieciste", "Koncert świerszcza", "Bose bławaty", "Dama z niebieskiego balkonu", "Nad brzegiem czasu", "Na psa urok","Smak konfitury","Grawitacja", "Bajki pani Krysi". Od 1999 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego", gdzie pełni funkcję kierownika sekcji literackiej. W 2009 r. otrzymała Odznakę "Zasłużona dla Kultury Polskiej".Angażuje się w działalność społeczną jako animator kultury.Laureatka Nagrody Miasta Sosnowca za rok 2016 za całokształt twórczości w dziedzinie twórczości artystycznej.