Ludzie - KulturaWolski Leszek- fotografik, esperantysta
Urodzony w 1936 r w Sosnowcu- fotografik, esperantysta, animator kultury. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego życiowymi pasjami, trwającymi do dnia dzisiejszego jest fotografia i esperanto. Jest wychowankiem Domu Kultury "Metalowiec" w Sosnowcu, gdzie uczył się fotografii w zespole foto- amatorów prowadzonym przez Romana Janasa. W tym okresie wygrywał konkursy amatorskiej twórczości artystycznej, organizowane przez związki zawodowe. Jego prace fotograficzne ukazywały się na łamach ogólnopolskiego miesięcznika "Fotografia". W 1978 r. zdobył III nagrodę w światowym konkursie fotograficznym esperantystów. Nagrodzone fotografie publikowano w piśmie " Heraldo de Esperanto". Aktualnie dokumentuje fotograficznie działalność Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Fundacji im. Jana Kiepury oraz Polskiego Związku Esperanto Oddziału w Sosnowcu. Leszek Wolski wykazał się dużą aktywnością w działalności sosnowieckich esperantystów. W 1958 r. należał do niewielkiej grupy ludzi, którzy reaktywowali powojenny ruch esperancki w Sosnowcu. W pierwszych latach siedzibą związku był Dom Kultury "Górnik". W następnych latach Dom Kultury "Metalowiec". Jubileuszowy 2002 r. miasta był również 100-leciem esperanta w Sosnowcu. Leszek Wolski przez kilkadziesiąt lat jest autorem wielu inicjatyw, które przyczyniają się do popularyzacji języka esperanto i jego twórcy Ludwika Zamenhofa. Bardzo aktywnie udziela się na polu turystyki biorąc udział organizowanych przez PTTK i PTT. Działa w Stowarzyszeniu Miłośników Fotografii.