Ludzie - SportWudczewski Jerzy- działacz sportowy, pedagog

Urodzony w dniu 5.II.1932 r w Sosnowcu- działacz sportowy i pedagog. Absolwent AWF w Warszawie. Około 20 lat był kierownikiem Wydziału Kultury Fizycznej Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu. W czasie jego kadencji otwarto Stadion "Ludowy" w Sosnowcu w 1956 r. Znaczącym udziałem Jerzego Wudczewskiego było powstanie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sosnowcu w 1957 r. Następnym etapem jego pracy zawodowej była praca pedagogiczna. Pracował do okresu przejścia na emeryturę na Uniwersytecie Śląskim, będąc nauczycielem akademickim wychowania fizycznego. Będąc na emeryturze sprawował w czasie jednej kadencji funkcję radnego miasta Sosnowca. Jeszcze w 2002 roku uczestniczył w obchodach 100-lecia miasta Sosnowca. Zmarł w dniu 24.III.2003 roku.