Ludzie - SportDobrowolski Witold- sprawozdawca sportowy
Urodził się w dniu 15.11.1912 r w Sosnowcu- sprawozdawca sportowy. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej i jeńcem oflagu (Murnau). Po II wojnie światowej został sprawozdawcą Polskiego Radia w Katowicach i wieloletnim kierownikiem redakcji sportowej TVP w Warszawie. Wychowaca młodych kadr sprawozdawców radiowo- telewizyjnych. W 1975 r został wyróżniony nagrodą przewodniczącegp Komitetu d/s Radia i Telewizji. Autor wielu publikacji. Jest współautorem książki' Piękno i gorycz sport". Zmarł w dniu 14.07.1975 r. Pochowany jest na cmentarzu na Środuli w Sosnowcu przy ul. Zuzanny.