Ludzie - KulturaGusnar Ryszard-muzyk, pedagog, animator kultury
Muzyk, pedagog, animator kultury. Ukończył Wyższą Szkołe Muzyczną w Katowicach. Po studiach był pedagogiem w Szkole Muzycznej w Sosnowcu. Równocześnie prowadził orkiestrę dętą kop. "Generał Zawadzki" w Dąbrowie Górniczej. Gusnar został dyrektorem Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.Jego kadencja była bardzo dobrym okresem w działalności Pałacu.Powstanie szkoły muzycznej było jego jednym z najważniejszych osiągnięć.W 1991 roku powstała Szkoła Muzyczna im. Michała Spisaka.Siedzibą szkoły w pierwszych latach był PKZ, a w późniejszym okresie samodzielny budynek przy ul.Wojska Polskiego.Pierwszym dyrektorem Szkoły był Ryszard Gusnar. Funkcję tę pełnił 5 lat, prowadząc równocześnie Pałac Kultury Zagłębia.