Ludzie - KulturaBursa Lech- muzyk, pedagog

Urodzony w 1904 roku w Krakowie-muzyk, pedagog. W 1945 r po powrocie z niemieckiej niewoli Lech Bursa przybywa na Śląsk, obejmując stanowisko kierownika muzycznego Miejskiego Domu Kultury w Chorzowie. Tu zorganizował chór mieszany "Lutnia", którym kierował. W tym okresie Bursa brał czynny udział w organizowaniu szkolnictwa artystycznego w województwie Śląsko-Dabrowskimm, będąc równocześnie pedagogiem w szkole muzycznej w Katowicach. Tymczasem w Sosnowcu przymierzano się do tworzenia szkoły muzycznej. Dzięki staraniom i przebiegłości Janiny Kiepury-Osieckiej. ówczesnej kierowniczki Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu, sprowadzono do naszego miasta Lecha Bursę, co nie było łatwą sprawą. Ten wybitny muzyk, pedagog i organizator początkowo objął funkcję dyrektora artystycznego Sosnowieckiego Towarzystwa Muzycznego, którego celem było powołanie placówki muzycznehj. W 1946 r marzenia i plany stały sie faktem. Powstała w Sosnowcu Szkoła Muzyczna, a jej pierwszym dyrektorem został Lech Bursa. Zaczynał od zera. Siedzibą szkoły były prymitywne pomieszczenia w oficynie jednego z budynków przy ul.3 Maja. Potem szkoła otrzymała część pałacyku Dietla przy ul.Żeromskiego. W ciągu 15-letniego kierowania placówką doprowadził do sprawnie działającej uczelni artystycznej. Wychował wielu znakomitych muzyków i na trwałe zapisał się w pamięci środowiska. W 1961 r Lech Bursa przygotowywał się do Jubileuszu 15-lecia szkoły i 40 lecia swojej pracy artystycznej. Niestety tych uroczystości nie doczekał.