Ludzie - KulturaBała Kazimierz- muzyk, pedagog

Urodzony w 1919 r w Sosnowcu- muzyk, pedagog. Ukończył Wyższą Szkołe Muzyczną w Katowicach-Wydział Teorii i Instrumentalny (organy) u prof. Bronisława Szabelskiego. Podczas studiów wykonywał dwie różne prace. Był organistą w parafii nowosieleckiej, oraz pianistą w kawiarni "Rex". W tym samym czasie zbierał zagłębiowskie melodie ludowe, które w przyszłości stały się repertuarem programowym zespołów chóralnych, które tworzył i prowadził. W jego dorobku było ich wiele. Gdzie pojawił się Bała, tam powstawał chór. Między innymi: chór i zespół instrumentalny w Technikum Hutniczo-Mechanicznym, Zespół Pieśni i Tańca w Technikum Energetycznym, chór męski i mieszany przy Związku Pracowników Handlu PSS, zespoły chóralne przy Cechu Rzemiosł Różnych oraz Związek Zawodowy Metalowców, chór mieszany oraz orkiestra przy kopalni "Milowice". Wraz z Mikołajem Bugajskim był twórcą Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Będzińskiej. Wspólnie z Marianem Klimczykiem zorganizował orkiestrę rozrywkową przy Stowarzyszeniu Muzycznym. Prowadził również grupy wokalne. Wszystkie zespoły reprezentowały wysoki poziom artystyczny i zdobywały wiele nagród. Artystyczny życiorys Kazimierza Bały uwidoczniony był nie tylko osiągnięciami chórów i orkiestr, ale przede wszystkim wybitną pracą pedagoga. Powołany był na stanowisko wizytatora szkolnictwa artystycznego woj. katowickiego. Od 1958 r rozpoczyna pracę w państwowej Szkole Muzycznej i Społecznym Ognisku Muzycznym w Sosnowcu, pełniąc funkcję wicedyrektora. W latach 1961-1966 był dyrektorem szkoły. Kazimierz Bała wielce zasłużył się dla kultury Zagłębia.