Ludzie - KulturaSobierajski Paweł- kapłan, śpiewak operowy, nauczyciel akademicki

Ks. Paweł Sobierajski urodził się w Górach Świętokrzyskich. Doktor nauk pedagogiczno-teologicznych, kapłan. Od 1992 r po reorganizacji struktur kościelnych jest duszpasterzem akademickim Diecezji Sosnowieckiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kolejną uczelnią, której jest absolwentem to Akademia Muzyczna im.K.Szymanowskiego w Katowicach, gdzie na Wydziale Wokalno-Aktorskim uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych. Obecnie prowadzi klasę śpiewu solowego oraz wykłady z pedagogiki i psychologii muzyki. Poza duszpasterstwem i pracą na uczelni jest aktywnym artystą-wokalistą.Ks. Paweł Sobierajski zdobył główne nagrody w Międzynarodowych Konkursach Wokalnych w Karlowych Varach i Trnawie. Nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. Na bieżąco współpracuje z wieloma solistami, chórami i orkiestrami filharmonicznymi. Między innymi śpiewał przy akompaniamencie orkiestry symfonicznej Teatru Wielkiego w Warszawie. Występował również poza granicami kraju: Francja, Austria, Czechy, Litwa,Slowacja. Jego repertuar stanowią pieśni oratoryjno-kantatowe, operowe oraz pieśni światowej klasyki. W każdą niedzielę o godz.19:00 w kościele parafialnym św. Tomasza odprawia on mszę św. dla studentów.

Miasto Sosnowiec doceniając osiągnięcia ks. Pawła Sobierajskiego przyznała mu Nagrodę Artystyczną Miasta.