INWESTYCJE I REMONTY W ZAKŁADACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

Zgodnie z przyjętą koncepcją funkcjonowania Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na lata 2008-2010, działalność statutowa była prowadzona w pięciu przychodniach rejonowo-specjalistycznych. W obiektach systematycznie prowadzone były prace remontowo-modernizacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego budynków oraz urządzeń technicznych. Podejmowane przez ZLA działania systematycznie wspierane były finansowo przez Gminę Sosnowiec, która jest organem założycielskim zakładu.Na przestrzeni ostatnich 5 lat z dotaji celowej z budżetu Gminy Sosnowiec zrealizowano m.innymi takie zadania jak:

Przychodnia Nr 1-Ul.Wojska Polskiego 19

2005-2007

 • Remont kapitalny budynku wraz z budową pochylni zewnętrznej- 579.873,-zł (+ 258.758,-zł dotacja z MZ)

Przychodnia Nr 4-ul.Nowopogońska 57

2009

 • Wymiana stolarki okiennej- 107.005,-zł
 • Budowa szybu i montaż dźwigu-250.000,-zł
 • Modernizacja pomieszczeń Poradni DD1 i Poradni K- 135.000,-zł

Przychodnia Nr 9- ul.Wawel 15

2007

 • Budowa pochylni zewnętrznej, wydzielenie łącznika dla niepełnosprawnych oraz modernizacja Poradni Dzieci Zdrowych-180.000,-zł

2008

 • Przebudowa pomieszczeń Poradni Ginekologicznej- 158.197,-zł

2009

 • Przebudowa szybu windowego oraz dostawa i montaż dźwigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych- 215.616,-zł
 • Przebudowa wejścia głównego, holu i rejestracji- 359.604,-zł
 • Wykonanie I etapu docieplenia elewacji- 180.000,-zł

Przychodnia Nr 10- ul.Hallera 5

2008

 • Budowa szybu i montaż dźwigu-180.968,-zł
 • Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Ginekologicznej- 140.007,-zł
 • Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń przyziemia- 95.618,-zł
 • Wykonanie izolacji i ścian oraz docieplenie elewacji-345.800,-zł

2009

 • Modernizacja gabinetu zabiegowego oraz malowania poczekalni na I piętrze- 33.411,-zł

Przychodnia Nr 20-ul.Szpitalna 1

2006 i 2009

 • Wymiana stolarki okiennej- 73.267,-zł

PLANY NA LATA: 2010-2014

Spośród zadań remontowo-modernizacyjnych wynikających z koncepcji funkcjonowania ZLA oraz Programu dostosowawczego, do realizacji w kolejnych latach pozostały n/w roboty:

 • Kontynuacja docieplenia budynku Przychodni Nr 9
 • Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń na szatnie dla personelu w Przychodni Nr 9- II etap
 • Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń na szatnię dla personelu w Przychodni Nr 10
 • Przebudowa dostosowawcza wejścia głównego do budynku Przychodni Nr 20 wraz z budową szybu i montażem dźwigu
 • Modernizacja sanitariatów wraz z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Przychodni Nr 20
 • Przebudowa dostosowawcza pomieszczeń Poradni Ginekologicznej w Przychodni Nr 20
 • Modernizacja pomieszczeń Poradni Laryngologicznej i Chirurgicznej w Przychodni Nr 9.

Zakupy inwestycyjne w latach: 2006-2009

Z budżetu miasta:

 • Zestaw kartotek dla Przychodni Nr 1-  25.000,zł
 • Aparat USG dla Przychodni Nr 20- 119.840,-zł

Ze środków UE:

 • aparat USG- 240.706,-zł
 • sprzęt dla Poradni Ginekologicznej- 62.701,-zł ( fotele ginekologiczne, kardiotokograf, kolposkop, lancetron, negatoskop, lampy zabiegowe, detektory tętna płodu)

Ze  środków własnych

 • zestaw do kontroli jakości RTG- 41.528,-zł
 • rejestrator Holtera- 4.601,-zł
 • tonometr bezdotykowy NIDEK- 26.322,-zł
 • spirometr-4.290,-zł
 • lampa zabiegowa MEDILUX- 11.128,-zł
 • aparat kriochirurgiczny CRYO-S LASSIC- 14.000,-zł
 • głowica kardiologiczna do USG- 26.900,-zł
 • zestawy kartoteczne- 106.648,-zł
 • wyposażenie szatni(szafy ubraniowe)- 25.199,-zł